GDPR - Privacy Vermeldingen

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Vertrouwelijkheidsverklaring.

Persoonlijke gegevens worden door BVBA saBBajon uitsluitend voor intern gebruik verzameld. In geen geval zal uw informatie zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze informatie wijzigen door contact op te nemen met B&B saBBajon, Boezingepoortstraat 6, 8900 Ieper. Info@sabbajon.be

 

Wij verzamelen gegevens over u om u diensten aan te kunnen bieden in de meest gunstige omstandigheden. B&B saBBajon erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van internetgebruikers gebruiken. Deze verklaring betreft alleen de gegevens die wij verzamelen via de online-aanvraagformulieren voor inlichtingen of een prijsaanvraag. 
Door de site te bezoeken en deze formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

 

Welke klantgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, BTW nummer, volledig adres, telefoon of mobiel nummer, e-mailadres, IP adres, cookies evenals de gegevens die eigen zijn aan de door u aangevraagde diensten. BVBA saBBajon maakt louter gebruik van cookies om technische redenen (snelheid van de website garanderen) waarvoor geen toestemming van de gebruiker is vereist. Cookies worden niet langer bewaard dan nodig. Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast.

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om uw vragen over onze diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden (aanvragen van een reservatie, beschikbaarheid, prijsaanvragen, vragen naar algemene informatie).

 

Klantcommunicatie:

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en beschouwen deze communicatie als een onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mailadres en postadres eventueel ook gebruiken om u te informeren over nieuwigheden, promoties en aanbiedingen die u ook zouden kunnen interesseren. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven via de link 'Uitschrijven' onderaan elke e-mail.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

De door ons verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

 

Verwijderen of inzage van uw persoonsgegevens:

In het gebeurlijke geval dat uw gegevens zijn opgeslagen in een gegevensbank en worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, zoals beschreven in de vorige paragraaf (klantcommunicatie), hebt u altijd de mogelijkheid om de gevens op te vragen, te corrigeren of  zich uit te schrijven door te klikken op de link onderaan elke e-mail.

 

Vragen

Wij hebben getracht u middels huidige privacy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van BVBA sabbajon in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@sabbajon.be of een brief naar B&B saBBajon, Boezingepoortstraat 6, 8900 Ieper. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

 

Update 18 mei 2018